niedziela 24.09.2023Sala C, niedziela

ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
Szczególne, ale powszechnie spotykane postacie kliniczne zakażeń układu oddechowego

dr n. med. Małgorzata Barnaś, dr n. med. Łukasz Minarowski
 1. Postępowanie w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc – nowe wytyczne ERS/ESICM/ESCMID/ALAT i nie tylko…
  dr n. med. Małgorzata Barnaś
  08:45 - 09:05
 2. Zapalenie płuc u chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego - odrębności i uwarunkowania skutecznej terapii
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  09:05 - 09:25
 3. Grzybice układu oddechowego – postacie kliniczne, diagnostyka i leczenie
  prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
  09:25 - 09:45
 4. Profilaktyka zakażeń układu oddechowego u chorych kwalifikowanych do leczenia immunosupresyjnego
  dr n. med. Łukasz Minarowski
  09:45 - 10:05
 5. Sprawdź swoją wiedzę o zakażeniach układu oddechowego – analiza przypadków, przyczyny sukcesów i porażek
  dr n. med. Małgorzata Barnaś, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr n. med. Łukasz Minarowski
  10:05 - 10:45

Moduł objęła patronatem firma: Pfizer Polska Sp. z o.o.

Pfizer
08:45 - 10:45 Sala C

PRZERWA KAWOWA

10:45 - 11:15

EGPA, GPA, HIPEREOZYNOFILIE PŁUCNE

dr n. med. Anna Goljan-Geremek, dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
 1. Wprowadzenie: aktualne wytyczne postępowania okiem pneumonologa
  dr n. med. Anna Goljan-Geremek
  11:15 - 11:30
 2. Spektrum radiologiczne zapaleń naczyń oraz eozynofilii płucnych
  dr n. med. Barbara Burakowska
  11:30 - 11:45
 3. Miejsce badań histopatologicznych w rozpoznaniu
  dr hab. n. med. Renata Langfort
  11:45 - 12:00
 4. Wytyczne a codzienna praktyka kliniczna: interaktywna analiza przypadków
  dr n. med. Anna Goljan-Geremek, dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon, dr n. med. Dariusz Gawryluk
  12:00 - 12:50
 5. Leczenie i jego perspektywy: Kiedy leczenie biologiczne? Kiedy plazmafereza? Kiedy ECMO?
  dr n. med. Dariusz Gawryluk
  12:50 - 13:05
 6. Podsumowanie i dyskusja
  13:05 - 13:15
11:15 - 13:15 Sala C

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13:15 - 13:30 Sala C