niedziela 24.09.2023Sala A, niedziela

USG PŁUC I OPŁUCNEJ cz.I
Podstawy teoretyczne i interpretacja najczęstszych obrazów

dr n. med. Jolanta Cylwik, dr Paweł Gajkowski
 1. Podstawy techniki i ultrasonograficzna anatomia prawidłowa
  dr Paweł Gajkowski
  08:45 - 09:05
 2. Niewydolność oddychania - USG w rękach dyżurującego pulmonologa - Zespół śródmiąższowy - Zapalenie płuc czy niedodma - Odma opłucnej
  dr Grzegorz Jaczewski
  09:05 - 09:30
 3. Quiz
  dr Katarzyna Faber
  09:30 - 09:45
 4. Omówienie przypadków/zajęcia na 6 stanowiskach USG w równolegle pracujących podgrupach
  dr Paweł Gajkowski, dr Grzegorz Jaczewski, dr Katarzyna Faber, dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, dr n. med. Jolanta Cylwik, dr Malwina Sołtysiak
  09:45 - 10:45
08:45 - 10:45 Sala A

PRZERWA KAWOWA

10:45 - 11:15

USG PŁUC I OPŁUCNEJ cz.II
Część praktyczna

dr Katarzyna Faber, dr Grzegorz Jaczewski
 1. Płyn w opłucnej - ocena ilości, charakterystyka i wybór miejsca nakłucia
  dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
  11:15 - 11:30
 2. Przepona - czy poświęcamy jej należytą uwagę w badaniu USG?
  dr Katarzyna Faber
  11:30 - 11:45
 3. Przyłóżkowa (point of care - POC) ultrasonografia serca i naczyń dla pulmonologa
  dr n. med. Jolanta Cylwik
  11:45 - 12:00
 4. Quiz
  dr Katarzyna Faber
  12:00 - 12:15
 5. Omówienie przypadków
  dr Paweł Gajkowski, dr Grzegorz Jaczewski, dr Katarzyna Faber, dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, dr n. med. Jolanta Cylwik, dr Malwina Sołtysiak
  12:15 - 13:15

Kompletne stanowiska do badań USG dostarcza firma: MIRO Sp. z o.o.

11:15 - 13:15 Sala A