sobota 23.09.2023Sala C, sobota

CZYNNOŚCIOWE BADANIA UKŁADU ODDECHOWEGO cz. I
Czynnościowy zawrót głowy, czyli jak polubić spirometrię i inne badania funkcji układu oddechowego.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
 1. Spirometria: badanie na żywo, aktualny schemat interpretacji
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski
  08:30 - 08:50
 2. Pletyzmografia: badanie na żywo, aktualny schemat interpretacji
  dr hab. n. med. Piotr Boros
  08:50 - 09:10
 3. Pojemność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla: badanie na żywo, aktualny schemat interpretacji
  dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
  09:10 - 09:20
 4. Technika wymuszonych oscylacji: badanie na żywo, aktualny schemat interpretacji
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  09:20 - 09:30
 5. Tlenek azotu w wydychanym powietrzu: badanie na żywo, aktualny schemat interpretacji
  dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
  09:30 - 09:40
 6. Zajęcia w podgrupach z ćwiczeniami w zakresie samodzielnego wykonania i interpretacji badań czynnościowych
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, dr hab. n. med. Piotr Boros, dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska, dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
  09:40 - 10:30

  Do dyspozycji uczestników zostaje oddanych 5 stanowisk wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonanie i interpretacje badań czynnościowych (spirometry, kabiny pletyzmograficzne, zestaw do badań wysiłkowych, zestawy do oscylacji wymuszonych, zestawy do pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu)

Sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zajęć praktycznych modułu zapewniają firmy: MIRO Sp. z o.o., Reynolds Medical Sp. z o.o., MES Sp. z o.o.

08:30 - 10:30 Sala C

PRZERWA KAWOWA

10:30 - 10:50

CZYNNOŚCIOWE BADANIA UKŁADU ODDECHOWEGO cz. II
Pulmonologia w ruchu, czyli jak wykorzystać badania wysiłkowe w praktyce

dr n. med. Katarzyna Przybyłowska, dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
 1. Płucno-sercowy test wysiłkowy, test 6-minutowego chodu: badanie na żywo, schemat interpretacji
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  10:50 - 11:35
 2. “Płucny” pacjent przed zabiegiem chirurgicznym – kwalifikacja do leczenia operacyjnego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
  11:35 - 11:45
 3. Przed resekcją miąższu płuca - kwalifikacja czynnościowa do zabiegów resekcyjnych
  dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
  11:45 - 11:55
 4. Można badać czy trzeba badać - zaburzenia czynnościowe w wybranych jednostkach chorobowych układu oddechowego
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  11:55 - 12:10
 5. Czynnościowe łamigłówki - interpretacja wyników badań czynnościowych z udziałem uczestników
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek, dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska, dr n. med. Katarzyna Przybyłowska
  12:10 - 12:50

Sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zajęć praktycznych modułu zapewniają firmy: MIRO Sp. z o.o., Reynolds Medical Sp. z o.o., MES Sp. z o.o.

10:50 - 12:50 Sala C

LUNCH

12:50 - 13:40

OBTURACYJNE CHOROBY PŁUC cz. I
Astma

dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, dr n. med. Andrzej Dąbrowski
 1. Astma, paradygmat patofizjologiczny 2023
  dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
  13:40 - 14:00
 2. Astma, paradygmat kliniczny 2023 - fenotypy a strategie leczenia
  prof. dr hab. n. med. Zenon Brzoza
  14:00 - 14:20
 3. Pytania i dyskusja
  14:20 - 14:30
 4. Warsztaty – dylematy kliniczne
  dr n. med. Andrzej Dąbrowski, dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
  14:30 - 15:30

  Jak oceniać przebieg astmy: czy ocena zużycia SABA jest jeszcze zasadna?

  Astma aspirynowa a wskazania do ASA- wytwarzanie szybkiej tolerancji

  Astma trudna - w czym tkwi problem?

 5. Podsumowanie i dyskusja
  15:30 - 15:40

Moduł objęły patronatem firmy: AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Chiesi Poland Sp. z o.o

AstraZeneca Chiesi
13:40 - 15:40 Sala C

PRZERWA KAWOWA

15:40 - 16:00

OBTURACYJNE CHOROBY PŁUC cz. II
Przewlekła obturacyjna choroba płuc

dr hab. n. med. Piotr Boros, dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
 1. POChP - subiektywne spojrzenie na aktualne wytyczne
  dr hab. n. med. Piotr Boros
  16:00 - 16:20
 2. POChP - od rozpoznania do przeszczepienia
  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  16:20 - 16:45
 3. Zaostrzenie POChP - początek reakcji łańcuchowej powikłań sercowo-naczyniowych
  prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr hab. n. med. Piotr Boros
  16:45 - 17:15
 4. Obturacja oskrzeli: jak chorują rodziny lekarskie - studium przypadku
  dr Natalia Przysucha
  17:15 - 17:35
 5. Zwężenie dróg oddechowych – na którym poziomie i dlaczego - studium przypadków
  dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
  17:35 - 17:50
 6. Podsumowanie i dyskusja
  17:50 - 18:00

Moduł objęła patronatem firma: AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Berlin Chemie Menarini Polska Sp. z o.o., Chiesi Poland Sp. z o.o

AstraZeneca Berlin Chemie Chiesi
16:00 - 18:00 Sala C

SESJA WIECZORNA III - LECZENIE BIOLOGICZNE W ASTMIE

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, prof. dr hab. n. med. Zenon Brzoza, dr n. med. Andrzej Dąbrowski

Medycyna precyzyjna i spersonalizowana w astmie ciężkiej; terapia biologiczna w Polsce i na świecie. Ścieżka kwalifikacji chorego do leczenia biologicznego, jak dotrzeć do wszystkich chorych na astmę ciężką: omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab, reslizumab, tezepelumab. Możliwości zmiany terapii biologicznej. Jutro jest dziś - leczenie biologiczne w POChP.

Moduł objęty patronatem firmy: Sanofi, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Sanofi AstraZeneca
18:30 - 19:30 Sala C

KOLACJA

20:30 - 23:59