sobota 23.09.2023Sala B, sobota

NOWOTWORY PŁUCA cz. I
Skrining, diagnostyka i możliwości terapii raka płuca AD 2023

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 1. Perspektywy i uwarunkowania poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia raka płuca
  prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
  08:30 - 08:35
 2. Skrining raka płuca 2023 – jak działa w praktyce, za i przeciw
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Adamek
  08:35 - 08:55
 3. Aktualne możliwości farmakoterapii raka płuca
  dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
  08:55 - 09:20
 4. Aktualne możliwości radioterapii w raku płuca
  dr n. med. Katarzyna Galwas
  09:20 - 09:35
 5. Zajęcia warsztatowe w 3 podgrupach
  dr n. med. Inga Barańska, dr n. med. Grzegorz Rosiak, dr hab. n. med. Renata Langfort
  09:35 - 10:35

  Czas trwania 1 warsztatu: 20 min. Warsztaty realizowane są w różnej kolejności – zależnej od podgrupy. Poniżej podano kolejność dla grupy 1.

  Diagnostyka i staging raka płuca na podstawie badań obrazowych (CT, PET) - dr n. med. Inga Barańska

  Biopsja igłowa płucnych zmian ogniskowych okiem i ręką radiologa interwencyjnego - dr n. med. Grzegorz Rosiak

  Diagnostyka patomorfologiczna – praktyczne wskazówki i zalecenia dla pulmonologów - dr hab. n. med. Renata Langfort

 6. Podsumowanie i dyskusja
  10:35 - 10:40

Moduł objęły patronatem firmy: MSD Polska Sp. z o.o., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

MSD AstraZeneca Amgen
08:30 - 10:40 Sala B

PRZERWA KAWOWA

10:40 - 11:00

NOWOTWORY PŁUCA cz. II
Praktyczne podejście do leczenia raka płuca w różnych stopniach zaawansowania choroby

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz
 1. Chirurgiczne leczenie raka płuca – stagnacja czy postęp?
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
  11:00 - 11:20
 2. Rola leczenia systemowego/przed- i pooperacyjnego u chorych z niskim stopniem zaawansowania
  prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz
  11:20 - 11:40
 3. Leczenie miejscowo zaawansowanego raka płuca (IIIA/IIIB/IIIC)
  dr n. med. Katarzyna Galwas
  11:40 - 12:00
 4. Leczenie raka płuca w stadium rozsiewu (IV): Immunoterapia
  prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
  12:00 - 12:15
 5. Leczenie raka płuca w stadium rozsiewu (IV): Leczenie ukierunkowane molekularnie
  dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
  12:15 - 12:30
 6. Quiz/podsumowanie/dyskusja
  12:30 - 12:50

Moduł objęły patronatem firmy: MSD Polska Sp. z o.o., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

MSD AstraZeneca Amgen
11:00 - 12:50 Sala B

LUNCH

12:50 - 13:40

KASZEL cz. I
Kaszel ostry i podostry

dr hab. n. med. Marta Dąbrowska, dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
 1. Diagnostyka i leczenie kaszlu ostrego i podostrego
  dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
  13:40 - 13:55
 2. Krztusiec dorosłych
  dr Olga Truba
  13:55 - 14:05
 3. Leki mukoaktywne w kaszlu ostrym - kiedy i jakie?
  dr Karolina Klimowicz
  14:05 - 14:15
 4. Leki przeciwkaszlowe w kaszlu ostrym - kiedy i jakie?
  dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
  14:15 - 14:30
 5. Dyskusja i podsumowanie
  dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
  14:30 - 14:40
 6. Zajęcia warsztatowe w 3 podgrupach
  mgr Agnieszka Lewińska, dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk, dr Karolina Klimowicz, dr hab. n. med. Marta Dąbrowska, dr Olga Truba
  14:40 - 15:40

  Czas trwania 1 warsztatu: 20 min. Warsztaty realizowane są w różnej kolejności – zależnej od podgrupy. Poniżej podano kolejność dla grupy 1.

  Fizjoterapia w leczeniu kaszlu - mgr Agnieszka Lewińska

  Badania dodatkowe w diagnostyce kaszlu – za i przeciw - dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk, dr Karolina Klimowicz, dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

  Jeśli nie infekcja, to co? - zwróćmy uwagę na objawy alarmowe (prezentacja przypadków) - dr Olga Truba

13:40 - 15:40 Sala B

PRZERWA KAWOWA

15:40 - 16:00

KASZEL cz. II
Kaszel przewlekły

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
 1. Diagnostyka przewlekłego kaszlu wg aktualnych zaleceń
  prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
  16:00 - 16:15
 2. Kaszel - uciążliwa dolegliwość – doświadczenie pacjenta (film)
  16:15 - 16:20
 3. Praktyczne aspekty terapii kaszlu opornego na leczenie
  dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
  16:20 - 16:30
 4. Zajęcia warsztatowe w 3 podgrupach
  dr hab. n. med. Marta Dąbrowska, dr n. med. Dorota Rojek, dr n. med. Barbara Jamróz
  16:30 - 17:30

  Czas trwania 1 warsztatu: 20 min. Warsztaty realizowane są w różnej kolejności – zależnej od podgrupy. Poniżej podano kolejność dla grupy 1.

  Jak monitorować kaszel? - dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

  Terapia logopedyczna - alternatywa dla leczenia farmakologicznego 1 - dr n. med. Dorota Rojek

  Terapia logopedyczna - alternatywa dla leczenia farmakologicznego 2 - dr n. med. Barbara Jamróz

 5. Diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu u dorosłych - interaktywne studium przypadków
  dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, dr Karolina Klimowicz
  17:30 - 17:50
 6. Podsumowanie, dyskusja (Q&A)
  17:50 - 18:00
16:00 - 18:00 Sala B

SESJA WIECZORNA II - RAK PŁUCA

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał, prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Narządowe ośrodki diagnostyki i leczenia raka płuca (Lung Cancer Unit -LCU) – mglista perspektywa wobec pilnej potrzeby. Czy i jakie zmiany organizacyjne mogą poprawić skuteczność leczenia raka płuca? Koncepcja LCU i wielodyscyplinarna dyskusja nad współpracą pulmonologów, torakochirurgów i onkologów z aktywnym udziałem zaproszonych Gości i uczestników Konferencji.

Moduł objęły patronatem firmy: MSD Polska Sp. z o.o., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

MSD AstraZeneca Amgen
18:30 - 19:30 Sala B

KOLACJA

20:30 - 23:59