sobota 23.09.2023Sala A, sobota

ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY PŁUC cz. I
Spektrum objawów i jednostek chorobowych krok po kroku

dr hab. n. med. Katarzyna Górska, dr hab. n. med. Piotr Korczyński
 1. Wprowadzenie
  dr hab. n. med. Katarzyna Górska
  08:30 - 08:35
 2. Radiologiczna diagnostyka różnicowa najczęstszych chorób śródmiąższowych płuc
  dr Joanna Żuchowska
  08:35 - 08:55
 3. Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP)
  dr hab. n. med. Piotr Korczyński
  08:55 - 09:10
 4. Choroby śródmiąższowe płuc w przebiegu chorób układowych (CTD-ILD)
  dr n. med. Małgorzata Barnaś
  09:10 - 09:25
 5. Kiedy reumatolog pomyśli o chorobie śródmiąższowej płuc?
  dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka
  09:25 - 09:40
 6. Zapalenie płuc z nadwrażliwości (HP)
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik
  09:40 - 09:55
 7. Zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc (UIP) to nie tylko idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)
  dr hab. n. med. Sebastian Majewski
  09:55 - 10:10
 8. Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w ILD z uwzględnieniem dostępnych możliwości
  dr hab. n. med. Katarzyna Górska
  10:10 - 10:25
 9. Podsumowanie i zaproszenie do części warsztatowej
  dr hab. n. med. Katarzyna Górska
  10:25 - 10:30

Moduł objęła patronatem firma: Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Boehringer Ingelheim
08:30 - 10:30 Sala A

PRZERWA KAWOWA

10:30 - 10:50

ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY PŁUC cz. II
Praktyczne podejście do diagnostyki i leczenia śródmiąższowych chorób płuc- zajęcia warsztatowe w podgrupach

dr hab. n. med. Katarzyna Górska, dr hab. n. med. Piotr Korczyński
 1. Warsztaty diagnostyki chorób śródmiąższowych płuc w zespołach wielospecjalistycznych. Analiza przygotowanych przypadków w 4 podgrupach, z wieloośrodkową wymianą doświadczeń i wspólnym omówieniem z uwzględnieniem różnych uwarunkowań decyzji i konsekwencji terapeutycznych
  dr hab. n. med. Katarzyna Górska, dr hab. n. med. Piotr Korczyński, dr n. med. Małgorzata Barnaś, dr Joanna Żuchowska, dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik, dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka
  10:50 - 12:50
 2. Podsumowanie/dyskusja
  12:50 - 13:00

Moduł objęła patronatem firma: Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Boehringer Ingelheim
10:50 - 13:00 Sala A

LUNCH

13:00 - 13:40

PNEUMONOLOGIA INTERWENCYJNA I CHOROBY OPŁUCNEJ cz. I
Aktualności dotyczące wybranych zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pneumonologii

prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski, dr hab. n. med. Piotr Korczyński
 1. Pneumonologia interwencyjna AD 2023 – realne spektrum interwencji diagnostycznych i leczniczych w polskich ośrodkach
  dr hab. n. med. Piotr Korczyński
  13:40 - 14:00
 2. Praktyczne porady dotyczące stosowania EBUS i bEUS
  prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski
  14:00 - 14:20
 3. Praktyczny przegląd metod nawigacji w obwodowych oskrzelach – od fluoroskopii do nawigacji elektromagnetycznej
  dr hab. n. med. Jarosław Pieróg
  14:20 - 14:40
 4. Dyskusja
  14:40 - 14:50
 5. Leczenie nowotworowego wysięku w opłucnej
  dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
  14:50 - 15:10
 6. ABC leczenia zakażeń opłucnej – cewniki opłucnowe, zasady drenażu i terapii miejscowej
  prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
  15:10 - 15:30
13:40 - 15:30 Sala D

PRZERWA KAWOWA

15:30 - 15:50

PNEUMONOLOGIA INTERWENCYJNA I CHOROBY OPŁUCNEJ cz. II
Warsztaty z zakresu pneumonologii interwencyjnej

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr hab. n. med. Piotr Korczyński
 1. Zajęcia warsztatowe na stanowiskach sprzętowych w 6 podgrupach
  dr hab. n. med. Piotr Korczyński, dr hab. n. med. Jarosław Pieróg, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, dr Katarzyna Faber, dr hab. n. med. Katarzyna Górska
  15:50 - 17:50

  Czas trwania 1 warsztatu: 20 min. Warsztaty realizowane są w różnej kolejności – zależnej od podgrupy. Poniżej podano kolejność dla grupy 1.

  Bronchoskopy i narzędzia - dr hab. n. med. Piotr Korczyński

  Kriosonda - dr hab. n. med. Jarosław Pieróg

  EBUS/EUS - prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski

  Cewnik tunelowany - prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

  Techniki drenażu opłucnej - dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, dr Katarzyna Faber

  Metody nawigacji w obwodowym odcinku oskrzeli - dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zajęć praktycznych modułu zapewniają firmy: Olympus Polska Sp. z o.o., FUJIFILM/ Endoelektronik.pl Sp. z o.o. Sp.k., ERBE Polska Sp. z o.o., Biameditek Sp. z o.o., KONKI Med, Medela Polska Sp. z o.o., Euromedical Polska Sp. z o.o.

15:50 - 17:50 Sala D

SESJA WIECZORNA I - LECZENIE TLENEM I WSPOMAGANIE WENTYLACJI

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, dr n. med. Aleksander Kania, dr Łukasz Wróblewski, dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, dr n. med. Jacek Nasiłowski

Od tlenoterapii w warunkach szpitalnych do wentylacji w warunkach domowych - nowe technologie, sposoby monitorowania oraz rozwiązania organizacyjne.

Moduł objęły patronatem firmy: VitalAire Sp. z o.o., Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o.

VitalAire Fisher & Paykel
18:30 - 19:30 Sala D

KOLACJA

20:30 - 23:59